top of page

กิจกรรม

สระว่ายน้ำ ห่วงยางเป็ดเหลือง ห้องพัก

สระว่ายน้ำระบบเกลือ

Photo Unavailable
ฟรี จักรยานสำหรับการปั่นเที่ยว
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิค
ผักไฮโดรโปรนิค
ฟิตเนส
เด็กน้อย นาข้าว

กิจกรรมดำนา

ใส่บาตร พระ บิณฑบาตร
ใส่บาตรยามเช้า
bottom of page