top of page

การเดินทาง

รถส่วนตัว

อำเภอเมือง น่าน ขับรถมุ่งหน้ามา อ.ปัว ใช้ระยะเวลา 45 นาที และ เลี้ยวเข้าเส้นทาง อ.บ่อเกลือ มุ่งหน้า อ.ท่าวังผา ขับตรงมา ประมาณ 10 นาที ถึงรีสอร์ท 
 

รถขนส่งสาธารณะ

รีสอร์ทมีบริการรับ-ส่ง ที่ บขส. อำเภอ ปัว

bottom of page